Europese Privacywetgeving AVG

 • CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop, gevestigd aan Brugstraat 7, 4701 LA Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Website webshop: https://www.mannientweewielerswebshop.nl/

  Website winkel: https://mannientweewielers.nl/

  Adres: Brugstraat 7

  Postcode: 4701 LA Roosendaal

  Telefoonnummer: 0165-545174

  Noëlle Meivogel is de Functionaris Gegevensbescherming van CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop. Zij is te bereiken via privacy@mannientweewielers.nl.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam

  - Geslacht

  - Geboortedatum

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - Kenteken

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mannientweewielers.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  - Om goederen en diensten bij u af te leveren/op te halen;

  - Om een schadeclaim in te kunnen dienen bij de verzekeringsmaatschappij;

  - Om een verzekering voor uw tweewieler af te kunnen sluiten;

  - Om uw tweewieler te kunnen vrijwaren;

  - Om uw tweewieler te naam te stellen.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  - Personalia: Vijf jaren. Om ons klantenbestand te kunnen bijhouden, voor de levering van goederen/diensten en onze klanten de juiste service te kunnen bieden.

  - Adresgegevens: Vijf jaren. Om ons klantenbestand te kunnen bijhouden, voor de levering van goederen/diensten en onze klanten de juiste service te kunnen bieden.

  - Telefoonnummer: Vijf jaren. Om ons klantenbestand te kunnen bijhouden, voor de levering van goederen/diensten en onze klanten de juiste service te kunnen bieden.

  - E-mailadres: Vijf jaren. Om ons klantenbestand te kunnen bijhouden, voor de levering van goederen/diensten en onze klanten de juiste service te kunnen bieden.

  - Kenteken: Vijf jaren. Om een goede administratie te kunnen bijhouden, voor de levering van goederen/diensten en onze klanten de juiste service te kunnen bieden.

  Indien een persoon na de termijn geen klant meer is van CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop, dan zullen de persoonsgegevens automatisch worden verwijderd. Indien een persoon nog wel klant is van CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop, dan zal er opnieuw toestemming aan de klant worden gevraagd om zijn/haar persoonsgegevens te mogen verwerken. 

 • Delen van persoonsgegevens met derden

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mannientweewielers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  CManniën Tweewielers/ CManniën Tweewielers Webshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw N. Meivogel, of via privacy@mannientweewielers.nl.